Buzlu otaq

Buzlu magara - Soyutma klimati va buzla dolu olan otagin kömayi ila hamami ziyarat etdikdan sonra maksimum faydal tasir göstarir. Mahz soyugun müalicavi tasiri olmasi organizma gümrahliq verir. Tonik va barpaedici tasir göstarir

Photo
Photo
Photo

Xidmətdən istifadə etmək üçün müraciət edin