Flotarium

Flotarium - "kosmik taz", yer üzündo çakisizlik hissi verir. Tazin minerallarla zangin olan Olü danizinin tabii duzlu suyu istifada olunur, hansiki mualicavi gúca malikdir. Bir neça daqigadon sonra badan vo azalalar rahatlasir, xosbaxtlik hormonunun - endorfinin ayrilma saviyyasi yüksalir, darin istirahat va süurun tamizlanmasina sabab olur. Flotasiya stresi aradan galdirir, agrini azaldir, badan vo ruh harmoniyasini verir.

Photo
Photo
Photo

Xidmətdən istifadə etmək üçün müraciət edin